Pariterapia

Terapiasta apua  parisuhteeseen

Pariterapia

Mitä ratkaisukeskeinen pariterapia on?

Ratkaisukeskeinen terapia sopii hyvin myös pariskunnille. Pariterapiaan hakeudutaan nykyään matalammalla kynnyksellä, kuin ennen ja se jos mikä on hienoa. Moni hyvä parisuhde kohtaa elinkaarensa aikana haasteita, kun esimerkiksi perhe- ja tai työelämän vaatimukset vyöryvät suhteen yli tai kun kommunikointi kumppanin kanssa hankaloituu syystä tai toisesta. Myös haasteet parisuhteen ulkopuolisissa ihmissuhteissa, päihteet tai kriisitilanne voivat heijastua ongelmina parin välillä.

Ratkaisukeskeinen ote pariterapiassa tarkoittaa, että käsittelemme asiaanne esimerkiksi erilaisten kysymysten avulla suunnaten katsetta niihin käytännön haasteisiin, jotka te koette häiritsevinä. Pariterapiassa molemmat saavat mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä tilanteeseen turvallisessa tilassa. Tapaamisissa terapeutti huolehtii luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiiristä. Voit tulla keskustelemaan parisuhteesi tilanteesta myös yksin, mikäli koet tämän tarpeelliseksi jostain syystä.  

Kuten yksilöterapiassa, myös pariterapiassa keskitymme hyvin vahvasti tähän hetkeen. Jotta pystymme keskittymään tulevaan on tilanteesta riippuen aikaa varattava myös menneiden tapahtumien käsittelylle. Luottamuksen rakentumisessa äärimmäisen tärkeää on, että molemmat osapuolet kykenevät päästämään irti menneistä. Menneisyys tapahtumineen on osa meitä. Elettyä elämää tarkastelemalla voimme saada uudenlaista vapautuneisuuden tunnetta ja löytää yllättäviä voimavaroja.

Syitä pariterapialle voivat olla esimerkiksi:

  • uskottomuus
  • jatkuvat riidat
  • luottamuspula
  • pohdinnat eroon liittyen
  • parisuhdetta kuormittava elämäntilanne tai kriisi

UKK

1. Miten ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan pääsee? Tarvitsenko lähetteen?

Ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan on tervetullut kuka tahansa, joka kokee tarvitsevansa elämän haasteiden käsittelyyn ammatillista keskusteluapua. Et tarvitse lähetettä, diagnoosia tai muuta lääketieteellistä kannanottoa. 

Oma kokemus keskustelutuen tarpeesta riittää. Voit varata ajan suoraan ajanvarauskalenterista. Jos haluat pohtia tilannettasi ennen ajan varaamista, voi olla yhteydessä viestitse.

2. Minkälainen koulutus ratkaisukeskeisellä lyhytterapeutilla on?

Terapeuttien koulutus vaihtelee, eikä "ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti" ole nimikesuojattu tai valvottu ammatti. Tästä johtuen on äärimmäisen tärkeää olla tarkkana terapeuttisi taustasta ja koulutuksesta.

Oma vahvuuteni terapeuttina on vuosien kokemus sosiaalialantehtävissä, esimerkiksi sosiaali- ja kriisipäivystyksessä, turvakodilla, lastensuojelussa ja päihdetyössä. Lisäksi olen hankkinut vankan osaamisen kouluttautumalla mm. psykologian, kriisityön ja psykiatrisen hoitotyön aloilla.

Elämäntapamuutosvalmennuksen puitteissa olen opiskellut myös liikunta- ja ravitsemusalaa.

3. Saako ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan Kelan tukea?

Vastaus on: ei saa. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on asiakkaan itse kustannettava kokonaisuudessaan.