Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttisi

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Irina Skinnari

Sosionomi AMK

LISÄKOULUTUS

  • Psykologian opintoja
  • Kriisityön erikoistumisopinnot
  • Ravitsemus ja liikunta
  • Psykiatrisen hoitotyön opintoja

MUU TOIMINTA NYT

  • Suomen lyhytterapeutit ry hallituksen sihteeri
  • Iipa was here- mielenterveysviikko / walk in-terapeutti

AIEMPI RYHMIEN OHJAAMINEN

  • Espoon mielenterveysyhdistys ry

  • Ensi- ja turvakotien liitto

  • Myllyhoitoklinikka

Olen Irina Skinnari, terapeuttisi ja valmentajasi. Oma palo ihmisten auttamiseen on alkanut jo hyvin varhain ja sosionomina olenkin päässyt ennen kaikkea olemaan ihminen ihmiselle kohtaamisissa niin lastensuojelussa, turvakodilla, päihdekuntoutuksessa, kuin terapiatyössäkin.